bendrovė


bendrovė
bendróvė sf. (1) 1. šeimyna, giminė; draugija: Dideliõ[je] bendróvėje gyvename, t. y. didelio[je] šeimyno[je], bo yra marčios su vaikais vienõ[je] stubõ[je] J. Prie bendróvės augau J. Į visą bendróvę šaukia jijė̃, kad aš pavogiau obalius J. Parprašau dabar tos visos bendróvės, kuri čia yra sukviesta JR90. Prašau labai žemai į bendróvę atjoti JR82. Bendróvės (bendrinė) pieva J.Jabl. | Blakės apsigyvena bendrovėmis, pulkais J.Jabl. 2. bendra pieva, kurią visi kartu pjauna ir paskui šieną dalijasi: Iš Mažalokės bendróvės pasidalinę gavo po pusę vežimo šieno Švnč. Mūs bendróvių nešienauna, ale gano visas sodžius keltavas Dglš. 3. Grg prekybos ar pramonės draugija: Ar buvai vakar „Švyturio“ bendrovėje? J.Jabl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • bendrovė — bendróvė dkt. Uždaróji ãkcinė bendróvė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bendrovė — statusas Aprobuotas sritis Finansai apibrėžtis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka įsteigta akcinė ar uždaroji akcinė bendrovė arba valstybėje narėje pagal šios valstybės narės teisės aktus įsteigtas ribotos civilinės …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • bendrovę kontroliuojantis asmuo — statusas Aprobuotas sritis Finansai apibrėžtis Asmuo, kuris turi teisę išrinkti ar paskirti daugiau kaip pusę bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos narių ar bendrovės vadovą ir (ar) faktiškai kontroliuoja bendrovės priimamus sprendimus: turi… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • investicinė bendrovė — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis 1. Akcinė bendrovė, kurios akcijos išleidžiamos ir išperkamos Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymo nustatyta tvarka.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • investicinė kintamojo kapitalo bendrovė — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Investicinė bendrovė, kurios akcininkai turi teisę bet kada pareikalauti išpirkti savo akcijas, o jos kapitalo dydis kinta priklausomai nuo akcijų išleidimo ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • uždarojo tipo investicinė bendrovė — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Investicinė bendrovė, išleidžianti fiksuotą skaičių akcijų, išperkamų pasibaigus tos investicinės bendrovės įstatuose numatytam veiklos laikotarpiui arba kitu jos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • įgaliotoji laivų klasifikavimo bendrovė — statusas Aprobuotas sritis vandens transportas apibrėžtis Laivų klasifikavimo bendrovė, su kuria Lietuvos saugios laivybos administracija susisiekimo ministro nustatyta tvarka yra sudariusi sutartį dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Investicinė akcinė bendrovė — Investmentaktiengesellschaft (litauisch Investicinė akcinė bendrovė, kurz IAB) war eine nach dem Gesetz für Investmentaktiengesellschaften (Investicinių bendrovių įstatymas) während der Privatisierung des staatlichen und Gemeinvermögens in… …   Deutsch Wikipedia

  • žemės ūkio bendrovė — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio politika apibrėžtis Fizinių asmenų pagal Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą privatizuota buvusi žemės ūkio įmonė arba, sudarius steigimo sutartį, fizinių ir juridinių asmenų įsteigta įmonė, kurios …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • laivų klasifikavimo bendrovė — statusas Aprobuotas sritis vandens transportas apibrėžtis Juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, atitinkantys tarptautinių teisės aktų nustatytus reikalavimus, keliamus laivų techninę priežiūrą ir apžiūrą atliekančioms, laivų klasę… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)